Liikuntapoliittinen seminaari Viivajuoksumittausta kuussa 2052? Helsingin kaupungintalolla 28.9.2022

29.9.2022

Urpo Nikanne
Urpo Nikanne

Helsingin Jyryn Urpo Nikanne avasi Helsingin Jyryn, Reino Fri urheilusäätiön ja TUL:n järjestämän Liikuntapoliittisen seminaarin Viivajuoksumittausta kuussa 2052? 28.9.2022 kertomalla nykypäivän Jyrystä ja seuran 120-vuotisesta historiantaipaleesta sekä tuomalla esille urheiluseuran toimintaan vaikuttavia tekijöitä ja seuran toivomuksia. Jyrylle tärkeitä sidosryhmiä ovat kunnat, lajiliitot ja TUL. Helsingin kaupunki on mahdollistanut meille edulliset liikuntapaikkavuokrat. Kaupunki myös rakentaa liikuntapaikat ja pitää niitä yllä. Seuroille tämä on ensiarvoisen tärkeää. Lajiliitot ovat lähimpänä seuroja käytännön toiminnassa, erityisesti virallisten Suomen-, alue- ja piirinmestaruuskilpailujen järjestäjinä. TUL:n visio 2022: Kaikilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvässä seurassa liikkuen ja urheillen elämänlaatunsa parantamiseen ja toimintakykynsä ylläpitämiseen. Haasteena Nikanne kuitenkin näki TUL:n ja seurojen yhdessä tekemisen arjen toiminnassa. Urpo Nikanne summasi tulevaisuuden to-do-listan. - Seuroissa pitää jatkaa sitä työtä, mitä on tehty liikunnan ja urheilun tasavertaisuuden, saavutettavuuden ja laadun parantamiseksi. - Vapaaehtöistyö on saatava houkuttelevaksi. - Kuntien on huolehdittava edelleen liikuntapaikkarakentamisesta, jatkettava ja kehitettävä seurojen tukemista ja pidettävä seurat mukana suunnittelussa. - TUL voi pyrkiä ottamaan entistäkin isomman osan seurojen toiminnassa, joka tähtää matalan kynnyksen liikuntaan.