Valmentajakoulutukset: Valmentajaksi koulutus

13.1.2021

Valmentajaksi! – valmentajakoulutus antaa aloittelevalla valmentajalle perustiedot ja -taidot lapsuus- ja nuoruusvaiheen kehityksestä sekä valmentamisesta. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja hallitsee koulutuksen jälkeen yksittäisen harjoituskerran sekä lyhyen harjoitusjakson suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin, sekä pystyy vastaamaan harjoitustapahtumasta yksinään. Koulutukset muodostavat kolmen kerran kokonaisuuden, mutta niihin voi osallistua myös yksittäin.

Koulutus | TUL Suur-Helsingin ja Uudenmaan piirit

Koulutuksissa käsittellään valmentamisen keskeisiä sisältöalueita, kuten valmentajan roolia ja uraa, lapsen ja nuoren uraa ja kehitystä, psyykkistä- ja fyysistä kehitystä, valmentamisen ja ohjaamisen perusteita sisältäen pedagogiikkaa ja ohjaamistaitoja. Valmentaja ja ohjaaja pystyy hyödyntämään koulutuksesta saatuja tietoja ja taitoja omissa ohjaamis- ja valmentamistilanteissa. 

Koulutukset soveltuvat kaikkien lajien urheilijoille ja valmentajille. Tavoitteena on auttaa uusia ohjaajia ja valmentajia pääsemään kiinni valmentamiseen sekä auttaa jo valmennusta tehneitä kehittämään omaa ammattitaitoaan eteenpäin.

Valmentajakoulutusten hinnat

TUL:n jäsenseurojen jäsenet: Kaikki kolme koulutusta yhteensä 70€ tai erikseen 1. koulutus 30€, 2. koulutus 10€ ja 3. koulutus 30€.

Ei TUL:n jäsenseuran jäsenyyttä: Kaikki kolme koulutusta yhteensä 140€ tai erikseen 1. koulutus 60€, 2. koulutus 20€ ja 3. koulutus 60€.

Ensimmäinen koulutus
Ohjaamisen perusteet (4h)
Sisältö: Yhden harjoituskerran suunnittelu ja ohjaaminen, pedagogiset taidot ja ryhmän hallinta.

Helmikuu lauantai 13.2.2021 

Cafe Muru
Keskusraitti 4
05200 Rajamäki
kello 11:00–16:00 (sis. lounaan)

Toinen koulutus
Valmennuksen perusteet (2,5 h) 
Sisältö: urheiluvalmennus, harjoituskuormitus, fyysiset kyvyt, kestävyys, voima, nopeus, taitoharjoittelu ja valmentaja kasvattajana.

Maaliskuu keskiviikko 17.3.2021 

Sporttitalo
Valimotie 10
00380 Helsinki
kello 17:00–19:30 

Kolmas koulutus
Valmennuksen suunnittelu (7 h)
Sisältö: urheilijan ura, perus- ja huippuvalmennus, harjoitusvaiheet, suunnittelun periaatteet, tehtävät ja järjestelmä, kausijako, harjoituskerta ja viikko-ohjelma.

Toukokuu lauantai 8.5.2021 

Puistokulma
Talkootie 4
01350 Vantaa
kello 10:00–16:00 (sis. lounaan)

Lisätiedot:
Aapo Räntilä,
aapo@tul.fi
+358 45 634 1090