Helsingin Jyryn syyskokous 18.11. kello 18 Malmin Työväentalolla

3.11.2020

Hyvät Helsingin Jyryn jäsenet: Tervetuloa Helsingin Jyry ry:n syyskokoukseen 18.11.2020 klo 18.00 Helsingin Jyry ry:n syyskokous pidetään keskiviikkona 18.11.2020 klo 18 alkaen. Paikkana on Malmin Työväentalo, Takaniitynkuja 9, Malmi, 00780 Helsinki. JOHTOKUNTA


Kutsussa mainitussa sääntöjen 6 §:n syyskokousta koskeva kohta on seuraava:
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;
2) valitaan pöytäkirjan tarkastajat;
3) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle;
4) vahvistetaan liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus ja maksuajankohta seuraavalle vuodelle;
5) vahvistetaan johtokunnan ja jaostojen jäsenten palkkiot;
6) valitaan johtokunnan puheenjohtaja varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muut johtokunnan jäsenet;
7) valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat;
8) päätetään johtokunnan avuksi asetettavista ja johtokunnan alaisuudessa toimivista jaostoista sekä valitaan niiden jäsenet tai annetaan johtokunnalle valtuudet jäsenten valitsemiseksi;
9) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;
10) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.