Helsingin Jyryn vuosikokous 11.6. kello 18 Malmin Työväentalolla

25.5.2020

Kokouskutsu Helsingin Jyry ry:n vuosikokoukseen 11.6.2020. Helsingin Jyry ry:n vuosikokous pidetään torstaina 11.6.2020 klo 18 alkaen. Paikkana on Malmin Työväentalo, Takaniitynkuja 9, 00780 Helsinki. Kokouksessa käsitellään Helsingin Jyry ry:n sääntöjen 6 §:n mukaiset vuosikokousasiat. Tervetuloa! Helsingin Jyryn johtokunta Kutsussa mainitussa sääntöjen 6 §:n vuosikokousta koskeva kohta on seuraava: Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt; 2) valitaan pöytäkirjan tarkastajat; 3) esitetään johtokunnan kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta; 4) esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien lausunto; 5) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä; 6) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin; 7) käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille; 8) päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9 §:n* edellyttämällä tavalla; sekä 9) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat. *Kohdassa 8 mainitun sääntöjen 9 §:n mukaan ”johtokunnan on toimitettava kutsu seuran kokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta edellisen vuosikokouksen päätöksen mukaan joko 1) kirjeitse tai 2) ilmoituksena Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n äänenkannattajassa taikka 3) ilmoituksena seuran kotipaikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. ”