Kokouskutsu: Helsingin Jyryn vuosikokous 9.3.2016 klo 18, Liikuntamyllyssä

12.2.2016

Kokouskutsu Helsingin Jyry ry:n vuosikokoukseen 9.3.2016 klo 18.00

Helsingin Jyry ry:n vuosikokous pidetään keskiviikkona 9.3.2016 klo 18 alkaen. Paikkana on Liikuntamyllyn luentosali (osoite Myllypurontie 1). (Tarvittaessa voi soittaa puhelinnumeroon 050-3550537.) Liikuntamylly on Myllypuron metroaseman vieressä. Luentosali on rakennuksen alakerrassa.

Kokouksessa käsitellään Helsingin Jyry ry:n sääntöjen 6 §:n mukaiset vuosikokousasiat.

Tervetuloa!

Helsingin Jyryn johtokunta

*

Kutsussa mainitussa sääntöjen 6 §:n vuosikokousta koskeva kohta on seuraava:

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;

2) valitaan pöytäkirjan tarkastajat;

3) esitetään johtokunnan kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta;

4) esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto;

5) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

6) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;

7) käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille;

8) päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9 §:n edellyttämällä tavalla; sekä

9) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

 

Kohdassa 8 mainitun sääntöjen 9 §:n mukaan

”[j]ohtokunnan on toimitettava kutsu seuran kokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta edellisen vuosikokouksen päätöksen mukaan joko 1) kirjetse tai 2) ilmoituksena Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n äänenkannattajassa taikka 3) ilmoituksena seuran kotipaikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. ”