Helsingin Jyryn vuosikokous 11.3.2015 Olympiastadionilla

1.2.2015

Helsingin Jyry ry:n vuosikokous pidetään keskiviikkona 11.3.2015 klo 18 alkaen. Paikkana on Olympiastadionin monitoimitila (osoite Paavo Nurmen tie 1). (Tarvittaessa voi soittaa puhelinnumeroon 050-3550537.) Kokouksessa käsitellään Helsingin Jyry ry:n sääntöjen 6 §:n mukaiset vuosikokousasiat. Kahvitarjoilu. - Tervetuloa!

Kokouskutsu Helsingin Jyry ry:n vuosikokoukseen 11.3.2015 klo 18.00

Helsingin Jyry ry:n vuosikokous pidetään keskiviikkona 11.3.2015 klo 18 alkaen. Paikkana on Olympiastadionin monitoimitila (osoite Paavo Nurmen tie 1). (Tarvittaessa voi soittaa puhelinnumeroon 050-3550537.)

Kokouksessa käsitellään Helsingin Jyry ry:n sääntöjen 6 §:n mukaiset vuosikokousasiat. Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

Helsingin Jyryn johtokunta

*

Kutsussa mainitussa sääntöjen 6 §:n vuosikokousta koskeva kohta on seuraava:

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;

2) valitaan pöytäkirjan tarkastajat;

3) esitetään johtokunnan kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta;

4) esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto;

5) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

6) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;

7) käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille;

8) päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9 §:n edellyttämällä tavalla; sekä

9) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

 

Kohdassa 8 mainitun sääntöjen 9 §:n mukaan

”[j]ohtokunnan on toimitettava kutsu seuran kokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta edellisen vuosikokouksen päätöksen mukaan joko 1) kirjetse tai 2) ilmoituksena Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n äänenkannattajassa taikka 3) ilmoituksena seuran kotipaikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. ”